Úvodní strana » Formuláře » Zavedení nového klienta

Zavedení nového klienta

Údaje o uživatelích jednotky (oznámení podle § 1177 NOZ z. č. 89/2012 Sb.)

Vlastník/nájemce jednotky prohlašuje, že výše uvedené údaje souhlasí se skutečností a zavazuje se, že změnu výše uvedených údajů neprodleně nahlásí. Vlastník/nájemce bere na vědomí, že správcem osobních údaje je vlastník domu/společenství vlastníků, Atest Reality správa nemovitostí spol. s r.o. je zpracovatelem osobních údajů na základě smlouvy se správcem osobních údajů. Vaše osobní údaje budou sloužit výhradně pro účely správy domu a pozemku a mohou být v souladu s pravidly správce osobních údajů a smlouvou mezi správcem osobních údajů a naší společností poskytnuty v nezbytně nutném rozsahu pro výkon správy domu a pozemku dalším zpracovatelům a příjemcům.

Pole označená * jsou povinná.