Úvodní strana » Služby

Služby

Úvodní strana » Služby

Zajišťujeme pro vás:

Nabízíme

 • správu objektu, jeho společných částí a zařízení domu, příslušenství a pozemku v rozsahu pověření vlastníka
 • výběr a evidenci plateb spojených s bydlením prostřednictvím SIPO či stálých příkazů (zálohy na služby spojené s užíváním bytů, fond oprav atd.)
 • zpracování účetnictví dle Zák. 563/91 Sb. v platném znění (podvojné účetnictví) - zpracování účetnictví je součástí správy a je v její ceně
 • přípravu a smluvní zajištění nájemních vztahů
 • zabezpečení údržby a oprav všeho druhu ve smluvně stanoveném rozsahu včetně výběru optimálních dodavatelů
 • vypracování dodavatelských smluv a zajištění technického dozoru drobných oprav
 • zabezpečení bezplatné nepřetržité havarijní pohotovosti – platí se pouze výjezd a vlastní oprava
 • vypracování a organizaci regulérních výběrových řízení pro výběr optimálních dodavatelů velkých oprav
 • smluvní zajištění dodávky služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů
 • vedení a aktualizaci technické a administrativně-správní dokumentace vztahující se k objektu
 • zajištění předepsaných revizí a prohlídek technických zařízení (plyn, elektro, požární hydranty, hromosvody a další vyhrazená zařízení)
 • zajištění pronájmů uvolněných nájemních prostorů
 • obstarání povinností, které vlastníku nemovitostí ukládají předpisy právní, bezpečnostní, požární, hygienické či jiné předpisy související s provozem domů a bytů
 • projednání běžných záležitostí správy objektu s úřady
 • uzavření pojistných smluv o pojištění domu v rozsahu určeném vlastníky,
 • podání daňového přiznání za vlastníka objektu k dani z nemovitosti za dům a pozemek
 • vedení průkazné a průhledné evidence o nákladech spojených s provozem objektu
 • zajištění úklidu objektů, přilehlých chodníků, údržbu zeleně
 • zajištění provoz tepelných zařízení
 • zajištění servisní služby k výtahu
 • zajištění inženýrské činnosti