Úvodní strana » Formuláře

Formuláře

Úvodní strana » Formuláře

Formuláře

Na základě smlouvy o převodu družstevního podílu jsem se stal členem družstva s právem nájmu k bytu či nebytovému prostoru, co je třeba učinit k zaevidování převodu ve vaší správě?

Je třeba doručit naší společnosti následující dokumenty (osobně, e-mailem, poštou):

  • smlouvu o převodu družstevního podílu s datem převzetí statutárním orgánem družstva

  • předávací protokol se stavy měřidel (teplá a studená voda, teplo)

  • vyplněný Formulář pro zavedení klienta do databáze

Zároveň je třeba pro účely vyúčtování služeb nahlásit počet osob, které budou s nájemcem užívat byt či nebytový prostor.

Na základě těchto dokumentů obdržíte nájemní smlouvu a výpočtový list s výší měsíční platby a platebními údaji.

 


 

Stal jsem se vlastníkem jednotky (bytové či nebytové), co je třeba učinit k zaevidování nového vlastníka?

Je třeba doručit naší společnosti následující dokumenty (osobně, e-mailem, poštou):

  • vyrozumění o provedení vkladu od katastrálního úřadu nebo výpis z katastru nemovitostí

  • předávací protokol se stavy měřidel (teplá a studená voda, teplo)

  • vyplněný Formulář pro zavedení klienta do databáze

Pokud SVJ eviduje pro potřeby vyúčtování služeb počet uživatelů bytu, je třeba nahlásit počet osob, které budou s vlastníkem užívat byt či nebytový prostor.

Na základě těchto dokumentů obdržíte výpočtový list s výší měsíční platby a platebními údaji.

 


 

Chci změnit výši záloh na služby (voda, teplo apod.), jak mám postupovat?

Je třeba doručit naší společnosti (osobně, e-mailem, poštou) žádost o úpravy záloh na služby.

K tomuto účelu můžete použít formulář Žádost o změnu výše záloh na služby. Pokud k oznámení nepoužijete výše uvedený formulář, je třeba, aby v žádosti byly uvedeny informace v rozsahu tohoto formuláře.

Upozorňujeme, že individuálně je možné měnit výši záloh pouze u služeb, které jsou měřeny poměrovými měřiči. Zálohy, které jsou pevně stanoveny na základě usnesení shromáždění (např. podle počtu osob, podle plochy bytu apod.), nelze tímto způsobem změnit a vaši žádosti tak vyhovět.

Na základě žádosti následně obdržíte nový výpočtový list s novou výší měsíční platby a platebními údaji.

 


 

Chci nahlásit/odhlásit osoby užívající se mnou byt či nebytový prostor, jak mám postupovat?

Je třeba doručit naší společnosti (osobně, e-mailem, poštou) oznámení o změně počtu osob.
K tomuto účelu můžete použít formulář Oznámení o změně počtu přihlášených osob. Pokud k oznámení nepoužijete výše uvedený formulář, je třeba, aby v žádosti byly uvedeny informace v rozsahu tohoto formuláře.
Na základě oznámení následně obdržíte nový výpočtový list s novou výší měsíční platby a platebními údaji.