Souseda si vybrat nemůžete,
správce svého domu ano

Jsme společnost složená z pracovníků s mnohaletou zkušeností v oblasti správy nemovitostí, která je schopna pružně reagovat na nejrůznější požadavky klientů. Máme zkušenosti se správou domů drobných bytových družstev, správou domů pro společenství vlastníků, i domů fyzických nebo právnických osob. Spravujeme domy především v lokalitách Prahy 5, 6 a 7, a jsme schopni vést správu i v dalších částech Prahy či jejím okolí. Nabízíme profesionální, kvalitní, finančně průhlednou správu Vašich objektů.

Kontakt

Kancelář:
Rooseveltova 34/615
160 00, Praha 6

Nabízíme tyto služby

 • správu objektu, jeho společných částí a zařízení domu, příslušenství a pozemku v rozsahu pověření vlastníka
 • výběr a evidenci plateb spojených s bydlením prostřednictvím SIPO či stálých příkazů (zálohy na služby spojené s užíváním bytů, fond oprav atd.)
 • zpracování účetnictví dle Zák. 563/91 Sb. v platném znění (podvojné účetnictví) - zpracování účetnictví je součástí správy a je v její ceně
 • zabezpečení údržby a oprav všeho druhu ve smluvně stanoveném rozsahu včetně výběru optimálních dodavatelů
 • vypracování a organizaci regulérních výběrových řízení pro výběr optimálních dodavatelů velkých oprav
 • zajištění předepsaných revizí a prohlídek technických zařízení (plyn, elektro, požární hydranty, hromosvody a další vyhrazená zařízení)
 • vedení průkazné a průhledné evidence o nákladech spojených s provozem objektu
 • Přehled všech našich služeb

  Novinky a aktuality

  • Zvýšení cen vodného a stočného v Praze od 1.1.2024

   Vodné a stočné v Praze zdraží od 1.1.2024 z nynějších 128,18 Kč za m³ na 144,88 Kč za m³ (cena je uvedena včetně DPH), tj. růst o 13 %.

  • Únorové SIPO

   Vážení klienti, Z důvodů technické chyby při přechodu na nový software se bohužel nepodařilo odeslat únorový předpis do Vašeho SIPA. Problém nyní řešíme a věříme, že od března již bude vše v pořádku. Prosíme, abyste únorový předpis uhradili převodem přímo na účet BD/SVJ.

  Starší novinky